(808) 932-7866

ahunai@hawaii.edu

(808) 932-7436

Portable Building 18, room 2

Hoʻolauna (Introduction)

Waipunalau ke aloha o ka makamaka! ʻO au nei nō ʻo Kealohapauʻole Ahuna. He noho papa kēia o ka ʻāina hoʻopulapula ʻo Keaukaha, Waiākea, Hilo, Moku ʻo Keawe. He kākoʻo hoʻomohala haʻawina kēia ma ka Hale Kuamoʻo a ke paʻu nei ma luna o ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano kumuwaiwai like ʻole e hoʻoulu a kākoʻo ana i nā haumāna e aʻo nei i ka ʻōlelo Hawaiʻi, nā kumu e kahukahu ana i nā haumāna, a me nā ʻohana i komo like ma kēia aukahi ʻana o ka hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ke kālele nui o kaʻu noiʻina ka papa kahuna. ʻO ke kumuhana o kaʻu pepa puka laepua, ʻo ia hoʻi ka noiʻi a kālailai ʻia o ke kīnākau o ka papa kahuna e like me ka mea i ʻike ʻia ma nā nūpepa ʻōlelo Hawaiʻi i kaulana ma ke poʻoinoa ʻo Kahuna Hoʻopunipuni. Ma ia pepa i hāpai ʻia ai ka manaʻo no ka hewa o ia kīnākau a me ka pā ʻino o ko kānaka manaʻo no ka papa kahuna ma muli o kēia mau ʻatikala i puka mai ka 1860s a i ka 1900>. ʻO ke kālele o kaʻu noiʻi laeoʻo, ʻo ia hoʻi ka nānā ʻana i nā ʻano kumuwaiwai like ʻole i palapala ʻia no ke kahuna me ke kālailai pū ʻana i ka mea e ʻōlelo ʻia ana ma ia mau kumuwaiwai a pehea e ʻōlelo ʻia ana. E hua mai ana he papa kumuwaiwai e kuhikuhi ana i nā kumuwaiwai ma nā waeʻanona.

Waipunalau ke aloha o ka makamaka! I am Kealohapauʻole Ahuna, a generational inhabitant of Keaukaha Homestead in Hilo on the island of Hawaiʻi. I serve as a curriculum development assistant at the Hale Kuamoʻo Hawaiian Language Center, developing resources of all sorts that will grow and support students, teachers, and families in the Hawaiian language immersion programs across the island chain. I am also an avid researcher of all things related to kahuna and the kahuna class of people in ancient Hawaiʻi, but I am currently researching the stigmatization of the kahuna class in the Hawaiian language newspapers of the 19th century, specifically from , calling kahuna "kahuna hoʻopunipuni," which became a lexical item to describe kahuna in general as a useless profession, one of which only liars do to take advantage of others. This research is the topic of my master's thesis, looking at various sources and analyzing the verbiage used to describe kahuna. The goal is to create a resource that lists various sources about kahuna categorized by various topics and subjects relating to kahuna.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

(In Progress) Master of Arts (M.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. Indigenous Language and Culture Education–Hawaiian Language and Literature Emphasis.

2018   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Studies.

Nā Paʻina (Published Materials)

 • Ahuna, Kealohapauʻole. E Aha ʻia ana ʻo Maunakea? Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. (expected 2024).
 • Ahuna, Kealohapauʻole. He Ala Ākea Ko Kānaka. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. (expected 2024).
 • Ahuna, Kealohapauʻole and Pōmaikaʻi Iaea. Nā Lāʻau Mauli Ola. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. (expected 2024).
 • Ahuna, Kealohapauʻole and Kekaianiani Irwin. He Mana Ko Ka Inoa. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. (expected 2024).
 • Ahuna, Kealohapauʻole. “Kū me Hina: nā Huaʻōlelo Kahiko me nā Huaʻōlelo Hakuhia?” Nā Maka o Kana (Puke 28, Pepa 3) (Hilo, Hawaiʻi), Pepeluali (February) 2021.
  • “Kahi Pule no ka Hale.”
 • Ahuna, Kealohapauʻole, Kuʻuleialoha Kahiapo, Kalanialiʻi Stoleson. Hua Ka Hana a nā Mōʻī Hawaiʻi: He Puke ʻIke Kahua. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2021.
  • He ʻOnipaʻa, He Kūpaʻa Mau. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2021.
  • Lapaʻau ke Kauka a Ola ke Kanaka. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2021.
  • Ō Ka ʻĀina i ka Ikehu Mauō. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2021.
 • Ahuna, Kealohapauʻole, Kuʻuleialoha Kahiapo, Waiʻolu Peterson, Kalanialiʻi Stoleson. E Mahi i ka ʻĀina. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2021.
  • Maha ka Naʻauao i ke Aʻoaʻo. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2021.
 • Ahuna, Kealohapauʻole, Kuʻuleialoha Kahiapo, Ashley-Ann Kahaiaokaponiaokalaila Morishita, Kalanialiʻi Stoleson. He Kumu, He Aloha i ka ʻImi Naʻauao. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2021.
 • Ahuna, Kealohapauʻole. “Kū me Hina: He Aha ka Mea e Hawaiʻi ai ka Hawaiʻi?” Nā Maka o Kana (Puke 28, Pepa 2) (Hilo, Hawaiʻi), Kekemapa (December) 2020.
 • “Ka Hulu Makamae o Ke Aukahi.” Nā Maka o Kana (Puke 27, Pepa 3) (Hilo, Hawaiʻi), Pepeluali (February) 2020.
  • “No Ke Kinolau o Lono, ʻO Ke Kukui ʻOe.”
 • Ahuna, Kealohapauʻole, Uakoko Chong, Kuʻuleialoha Kahiapo, Aolani Kailihou, Nakamakanikolonahe Obrero, and Waiʻolu Peterson. He Aha Ke Aliʻi: He Puke ʻIke Kahua. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2020.
  • Ka ʻŌlelo Wānana a Lanikāula. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2020.
  • Ka Noho Aliʻi o Māʻilikūkahi. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2020.
  • Ke Keiki Aliʻi Kūpaʻa ʻo Kūʻalunuiaola. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2020.
 • Ahuna, Kealohapauʻole, Uakoko Chong, Aolani Kailihou, Nakamakanikolonahe Obrero, and Waiʻolu Peterson. Ke Kaukaualiʻi Kīpū Lani ʻo ʻAkahiakuleana. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2020.
  • Nā Hana Puni a Kahekilinuiʻahumanu: Ka Mōʻī Kaulana o Maui. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2020.
  • Ke Aliʻi Maʻalea ʻo Kaululāʻau. Hilo, Hawaiʻi: Hale Kuamoʻo. 2020.
 • Ahuna, Kealohapauʻole. “Kū me Hina: No Wai Ke Kuleana ʻO Ka Hānai Keiki?” Nā Maka o Kana (Puke 27,Pepa 2) (Hilo, Hawaiʻi), Kekemapa (December) 2019.
  • “Ka Loaʻa a me ka Lilo.” Nā Maka o Kana (Puke 27, Pepa 1) (Hilo, Hawaiʻi), Kepakemapa (September) 2019.
   • “Lā Hoʻihoʻi Ea.”
   • “Kū me Hina: No wai ke kuleana ʻo ka hoʻomākaukau meaʻai?”
  • “Kaʻao no Kana.” Nā Maka o Kana (Puke 26, Pepa 3) (Hilo, Hawaiʻi), Malaki (March) 2019.
   • “Hana Kupaianaha.”
   • “Nūhou Hawaiʻi.”
  • “ʻO Wai ʻo Kana?” Nā Maka o Kana (Puke 26, Pepa 2) (Hilo, Hawaiʻi), Kekemapa (December) 2018.
   • “He ʻŌlelo Paipai.”
  • “Hū Honua ka Pele.” Nā Maka o Kana (Puke 26, Pepa 1) (Hilo, Hawaiʻi), Kepakemapa (September) 2018.
   • “Lāʻau Lapaʻau: ʻAila dōTerra - Deep Blue.”
   • “Kū me Hina.”