Nā Papa o Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

Eia iho he papa helu o nā papa i mālama ʻia ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani nei.

Papa HAW

(Papa ʻŌlelo Hawaiʻi ʻAkahi akahi)

 • HAW 100 Hawn Language in Action (2)
 • HAW 101 Elementary Hawaiian I (4)
 • HAW 102 Elem Hawaiian II (4)

Papa HWST

(Nā Papa Moʻomeheu Hawaiʻi Laulā)

 • HWST 107 Hawaiʻi: Center of the Pacific (3)
 • HWST 111 Hawaiian ʻOhana (3)
 • HWST 125 Hawaiʻi Sustainable Dev Goals I (3)
 • HWST 126 HI Sustainable Dev Goals II (3)
 • HWST 175 Intro Music Of Polynesia (3)
 • HWST 176 Hist & Dev Of Hawn Music (3)
 • HWST 181 Indig Leadership thru Hula I (3)
 • HWST 182 Indig Leadership thru Hula II (3)
 • HWST 205 Hawaiian Music in Action (2)
 • HWST 211 Hawaiian Ethnobotany (3)
 • HWST 213 Hawaiian Ethnozoology (3)

Papa KED

(Nā Papa Hoʻonaʻauao a Keʻelikōlani)

 • KED 321 Hoʻolauna Hakalama (1)
 • KED 343 Ma Ka Hana Ka 'Ike I (3)
 • KED 344 Ma Ka Hana Ka 'Ike II (3)
 • KED 462 Enrichg Holistc Lrng Mauli Ola (1)
 • KED 463 Substitute Tcher Sem in Mauli (1)
 • KED 481 Fdtns Tching in Hwn/Indig Med (1–3)
 • KED 483 Sub Tch Sem Haw & Indig Med Ed (2)

Papa KHAW

(Nā Papa ʻŌlelo Hawaiʻi a Keʻelikōlani)

 • KHAW 103 First Lvl Trans Hawn Immersion (4)
 • KHAW 104 First Lvl Partial Hawn Immers (4)
 • KHAW 108 Accel First Lvl Hawn Immersion (8)
 • KHAW 133 First Lvl Hawn for Speakers (4)
 • KHAW 190 Fluency Community Support (1)
 • KHAW 203 Second Lvl Univ Hawn Immers I (4)
 • KHAW 204 Second Lvl Univ Hawn Immers II (4)
 • KHAW 208 Accel Sec Lvl Univ Hawn Immers (8)
 • KHAW 233 Second Level Hawn for Speakers (4)
 • KHAW 290 Fluency ʻOhana Support (1)
 • KHAW 303 Third Level Hawaiian I (4)
 • KHAW 304 Third Level Hawaiian II (4)
 • KHAW 333 Applied Skills (3)
 • KHAW 390 Hoʻoikaika Mākau ʻŌlelo Hawaiʻi (1)
 • KHAW 403 Fourth Level Hawaiian I (4)
 • KHAW 404 Fourth Level Hawaiian II (4)
 • KHAW 453 Hawn Phonetics & Phonol (3)
 • KHAW 454 Hawn Morphology & Syntax (3)
 • KHAW 490 Base-level Fluency Hawn Med Ed (1)

Papa KHWS

(Nā Papa Moʻomeheu Hawaiʻi a Keʻelikōlani)

 • KHWS 120 Kālaiʻikepilihelu (3)
 • KHWS 381 Ka Nohona Kaulana Mahina (4)
 • KHWS 462 Haku Mele (3)
 • KHWS 463 Intro Hawn Narrative Lit (3)
 • KHWS 465 Haʻiʻōlelo Kuʻuna (3)
 • KHWS 466 Mele Kū I ka Wā (3)
 • KHWS 473 Oli/Mele Kahiko (3)
 • KHWS 475 Nā Mele Hula Kahiko (3)
 • KHWS 476 Nā Mele Hula ʻAuana (3)
 • KHWS 496 Hawaiian Studies Seminar (3)

Papa KHIS

(Nā Papa Mōʻaukala a Keʻelikōlani)

 • KHIS 151 Moaukala Ao Pae I (3)
 • KHIS 152 Moaukala Ao Pae II (3)

Papa KLAN

(Nā Papa ʻŌlelo ʻŌiwi a Keʻelikōlani)

 • KLAN 441 Advanced Structures I (2)
 • KLAN 442 Advanced Structures II (2)

Papa KIND

(Nā Papa Haʻawina ʻŌiwi a Keʻelikōlani)

 • KIND 240 Culture Revitalization Movemnt (3)
 • KIND 441 Advanced Language in Culture I (2)
 • KIND 442 Advancd Language in Culture II (2)

Papa KPSY

(Nā Papa Kālainoʻonoʻo a Keʻelikōlani)

 • KPSY 341 Ulu Ke Keiki (3)
 • KPSY 341A Ulu Ke Keiki (3)
 • KPSY 341E Ulu Ke Keiki (3)

Papa KSOC

(Nā Papa Kālaikanaka a Keʻelikōlani)

 • KSOC 342 He ʻOhana Lanakila (3)