Nā Papahana Mulipuka o Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

Kālele ka Mokuna Papahana Kālaiʻike o Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani - Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi ma luna o ka ʻōlelo Hawaiʻi, ka moʻomeheu Hawaiʻi kuʻuna, ka hoʻōla hou ʻana i ka ʻōlelo a moʻomeheu ʻōiwi, ke kālaiʻōlelo a hoʻonaʻauao ma ke kaiapuni Hawaiʻi, a me Nā Kula Mauli Ola, ʻo ka papahana kula hoʻokolohua P-12. Aia ma lalo nei nā kēkelē muapuka a mulipuka o Ka Haka ʻUla o Keʻelikōkalani.

Kahuawaiola: Papahana Hoʻomākaukau Kumu Mauli Ola

ʻO ka papahana o Kahuawaiola kahi e hoʻomākaukau ʻana i nā kumu Mauli Ola Hawaiʻi no ka hoʻonaʻauao ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, no nā polokalamu aʻo ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi, a no nā kula e lawelawe ana no nā haumāna kuanaʻike Hawaiʻi.

MA: Hoʻonaʻauao ʻŌlelo a Moʻomeheu ʻŌiwi

ʻO ka papahana laeoʻo ma ka hoʻonaʻauao ʻōlelo a moʻomeheu ʻōiwi kahi e hoʻomōhala ʻia ai ka mākau noiʻi o nā haumāna i mea e hoʻoholomua ʻia ai ka hoʻonaʻauao Hawaiʻi a ʻōiwi ma ʻekolu kālele: - Hoʻonaʻauao Kaiapuni ʻŌiwi - ʻŌlelo a Moʻokalaleo Hawaiʻi - Hoʻōla ʻŌlelo ʻŌiwi a Hapaʻuku


Ph.D: Hoʻōla ʻŌlelo a Moʻomeheu Hawaiʻi a ʻŌiwi

ʻO ka papahana Kālaiʻōlelo kahi e kālailai ʻia ai kēia mea he ʻōlelo me kona kūkulu a hoʻomohala ʻia. Ma nei papahana e ʻike ai ka haumāna i ka mole o ka ʻōlelo a me ke aʻo ʻana i ke kālailai ʻana i ka ʻōlelo ma ona mau māhele ponoʻī.