Nā Papahana Muapuka o Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

Ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani, he ʻelua lalo papahana muapuka nui: 1) Ka Haʻawina Hawaiʻi, a me 2) Ke Kālaiʻōlelo. E kele aku i kekahi o nā kāleka o lalo nei e aʻo ai i nā lāliʻi o nā papahana muapuka ʻelua o kēia koleke.