Hoʻi i kekahi ʻaoʻao

Māhealani Freitas – Kumu Papa 2, Ka ʻUmeke Kāʻeo

No ke aha ʻoe i koho ai e hele kula ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

ʻO ke aʻo ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi ke kumu o koʻu komo ʻana i ke kulanui. Ua koho au e hele kula ma Ka Haka ʻUla ʻO Keʻelikōlani ma muli o ka ʻoʻoleʻa o kēia papahana, ʻaʻole naʻe au i maopopo leʻa i ka waiwai o kēia papahana a i koʻu puka kula ʻana. I kēia manawa, he kanaka ʻōlelo Hawaiʻi kēia e hoʻōla nei i ka ʻōlelo a koʻu mau kūpuna. Ke ola nei ka ʻōlelo Hawaiʻi, ke kuanaʻike Hawaiʻi, ka ʻike kuʻuna Hawaiʻi, a pēlā wale aku ma loko o koʻu ʻohana. He mau kumu waiwai loa ko kēia papahana e aʻo ana i nā ʻano haʻawina ʻike kuʻuna Hawaiʻi like ʻole ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi e hōʻike i ke ola o kēia ʻōlelo ma nā pōʻaiapili like ʻole. He mau papa hana lima e aʻo ai ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi, he mau papa e kālailai i nā ʻoki leo o nā kūpuna mānaleo Hawaiʻi, a pēlā wale aku. Ola ka ʻōlelo Hawaiʻi ma Ka Haka ʻUla ʻO Keʻelikōlani i mea e ola ai ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā wahi a pau.