Scott Saft, PhD

Professor, Linguistics and Graduate Courses; Program Coordinator: Linguistics Program, Graduate Program, PhD Program

(808) 932-7221

saft@hawaii.edu

(808) 932-7651

Portable Building 17, room 5


Hoʻolauna (Introduction)

Ke noho nei ʻo Dr. Scott Saft ma ke ʻano he poʻo hoʻolaukaʻi o nā papahana mulipuka o Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani a kālele ma ka papahana laeʻula a ma ke ala laeoʻo kālaiʻōlelo. Ua kākau ʻo ia i ʻelua puke e pili ana i nā ʻōlelo, e like me ka ʻŌlelo Hawaiʻi, ʻŌlelo Paʻiʻai, ʻŌlelo Kepanī, ʻŌlelo ʻŌkinawa, ʻŌlelo Pilipino, a me nā 'ōlelo Micronesia, ma Hawaiʻi nei.

Dr. Scott Saft is the current coordinator of graduate programs here at Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani, and directly oversees the doctoral programs and the Linguistics track of the Master of Arts program at the college. He is the author of two books, focusing on language in Hawaiʻi, looking at Hawaiian, Pidgin/Hawaiian Creole, Japanese, Okinawain, Filipino, and Micronesian languages.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

2020   Doctor of Philosophy (Ph.D.). University of Hawaiʻi at Mānoa. Japanese Linguistics.

1993   Master of Arts (M.A). University of Hawaiʻi at Mānoa. Japanese Linguistics.

1989   Bachelor of Arts (B.A.). Amherst College. English Literature.

Nā Paʻina (Published Materials)

    1. Exploring Multilingual Hawaiʻi: Language Use and Language Ideologies in a Diverse Society. Lexington Press.
    1. Language and Social Justice in Context: Hawaiʻi as a Case Study. Palgrave Macmillan.

Nui nā ʻātikala i paʻi ʻia ma nā puke a me nā puke pai. E hoʻokaʻaʻike mai ke hoihoi e ʻike i kekahi papa inoa o ia mau ʻātikala. [There are numerous journal articles by me printed throughout journals and books. Contact me if you would like a full list of those articles.]

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)