Hoʻolauna (Introduction)

Aloha kekahi i kekahi.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

Bachelor of Arts (B.A.) Unviersity of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Studies

Nā Paʻina (Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)