(808) 932-7236

larrykim@hawaii.edu

(808) 932-7651

Haleʻōlelo, room 149


Hoʻolauna (Introduction)

ʻO Dr. Larry Kimura, ʻo ia hoʻi ke Godfather o kēia aukahi hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi ma muli o kāna mau hana nui ma nā 1980 ma ka hoʻokumu ʻana i na papahana e hāpai aʻe ana i ka ʻōlelo Hawaiʻi i luna. Eia ma lalo iho nei kekahi o kāna mau hana i hana ai ma ia manawa:

 • He lālā o ke kime nāna i hoʻokumu aku i ka ʻAha Pūnana Leo a ʻo ia hoʻi ka Pelekikena mua;
 • Ka hoʻolaukaʻi o ka papahana lēkiō ʻo Ka Leo Hawaiʻi, kekahi polokalamu lēkiō e nīnauele ana i nā mānaleo mai kahi kihi a i kahi kihi o Hawaiʻi Pae ʻĀina;
 • Ka luna hoʻokele mua o ka Hale Kuamoʻo, ke Kikowaena ʻŌlelo Hawaiʻi o Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani a me ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo;
 • Mea Hoʻomohala a Hoʻolaukaʻi Hōʻikeʻike Hoʻonaʻauao Moʻomeheu Hawaiʻi o ke Kikowaena Kilo Hōkū o Maunakea (ʻo ʻImiloa kona inoa i kēia manawa);
 • Luna Hoʻomalu o ke Kōmike Lekikona ʻŌlelo Hawaiʻi;
 • Luna Alakaʻi o Kaniʻāina, ka waihona leo kikohoʻe ʻŌlelo Mānaleo Hawaiʻi;
 • A pēlā wale aku nō.

ʻO kāna mau hana ke kahua e ola ai ka ʻōlelo Hawaiʻi i kēia mau lā. ʻEʻole ʻo ia, hoʻōla ʻia ai ka ʻōlelo Hawaiʻi i kēia mau lā.

Dr. Larry Kimura is considered to be the Godfather of the Hawaiian language Revitalization Movement, having been instrumental in the conceptualization and realization of core programs created in the 1980s that brought Hawaiian language to the spotlight. Below are just some of the programs started or co-founded by Larry and the positions he's held since:

 • Member of the founding team of the ʻAha Pūnana Leo and its first President;
 • Director and Coordinator of the radio show, Ka Leo Hawaiʻi, which was a program that aimed at interviewing native speakers across the island chain;
 • Founding director of the Hale Kuamoʻo Hawaiian Language Center at Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani at the University of Hawaiʻi at Hilo;
 • Deverloper and Coordinator of Hawaiian culture-based educational programs at the Astronomy Center of Maunakea (now known as ʻImiloa);
 • Chair of the Hawaiian Lexicon committee;
 • Lead of Kaniʻāina, the Digital voice collection of Native speakers of Hawaiian;
 • and so much more.

The work Larry has done is the foundation for which the movement lives upon now. If it were not for him and the work he has done, the Hawaiian langauge movement would look very different from what it is now.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

2012   Doctor of Philosophy (Ph.D.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian and Indigenous Language and Culture Revitalization.

2002   Master of Arts (M.A). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Language and Literature.

1969   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Mānoa. Sociology.

Nā Paʻina (Published Materials)

 • 2016 Ke Kani a Ke Au Mauli Hawaiʻi Hou. Puka na Piha Makahiki He ʻUmi o Ka Puke Pai ʻo Hūlili, Kula ʻo Kamehameha, Vol. 10.

 • 2015 Galla, Kimura & Keawe, Hoʻomau I Ka Hula: Ka Pāhiahia Ma Ka Honua A Puni, Ka Puke Pai ʻo ka Pacific Arts Association.

 • 2010 Aia Iā Kākou Nā Hāʻina – Nā Pono Kuleana ʻŌlelo i Alu Like ʻia me ka Hoʻōla ʻŌlelo Hawaiʻi (No ke Kānāwai ʻŌlelo ʻŌiwi ʻAmelika – Native American Languages Act (NALA)) (ʻaoʻao 41-51), no ko ka American Indian Language Development Institute (AILDI) piha makahiki he kanakolu, Tucson, AZ: AILDI.

 • 2009 Kimura, L. L., & Counceller, I. A. G. L., Haku Huaʻolelo ʻŌiwi: Mau Kūanaʻike mai ʻAlaka me Hawaiʻi, Ma kā J. Reyhner & L. Lockard (Eds.), Indigenous language revitalization: Encouragement, guidance & lessons learned (pp. 121-139). Flagstaff, AZ: Kulanui o Northern Arizona.

 • 2009 Co-Author, Ke Kumu Honua Mauli Ola, He Kālaimanaʻo o ka Hoʻonaʻauao Kaiaʻolelo Hawaiʻi, paʻi ʻia ma ʻelima ʻōlelo (Paniolo, Palani, Kepanī, Haole a Pelekānia), na ka ʻAha Pūnana Leo.

 • 2003 Māmaka Kaiao, He Puke Wehewehe No Nā Huaʻōlelo Hawaiʻi Hou i hoʻouka ʻia ma ulukau.org ma ke ʻano he waihona hoʻomau ʻia ka hoʻolako huaʻōlelo hou. ʻO ka Luna Hoʻomalu au o ke Kōmike Lekikona haku huaʻōlelo hou.

 • 1983 Ka ʻŌlelo Hawaiʻi, ʻaoʻao 173-198, nā pākuʻina 214-223. Native Hawaiians Study Commission Report, Vol. I, Pila Kānāwai ʻAhaʻōlelo Nui 96-565.

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)