(808) 932-7730

kuulei.kepaa@hawaii.edu

(808) 932-7409

Haleʻōlelo, room 132

Hoʻolauna (Introduction)

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

1998   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. English. Minor in Hawaiian Studies.

Nā Paʻina (Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)