(808) 932-7785

rirwin@hawaii.edu

(808) 932-7436

Portable Building 17, room 1

Hoʻolauna (Introduction)

Ua inu a kena nei kama no Hilo i ka ua Kanilehua. I ke au o ka manawa, he neʻepapa pū me ke aukahi hoʻōla ʻōlelo ma ke aʻo ʻana ma nā lumi papa o nā kula kaiapuni o Pāʻia, Pūʻōhala, a me S. M. Kamakau. A ʻike ʻia ka nele o ia mau lumi papa i ka lawa ʻole o nā lako, ua ulu ka ʻiʻini e hoʻomāhuahua i nā kumuwaiwai ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ke komo pū akula nō ia me kime hoʻomohala o ka Hale Kuamoʻo.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

Master of Arts (M.A.). Education

Teaching License – Elementary Education

Bachelor of Arts (B.A.). English.

Nā Paʻina (Published Materials)

 • E Ola ka ʻAlalā, E Kani mau ka Manu Leo Nui
 • He ʻOnipaʻa ka ʻOiaʻiʻo, He Puke ʻIke Kahua Pilikanaka
 • Hilinaʻi ʻo Tūtū i ka ʻUhaloa
 • Kahi o ka Manuokū e Hānau Hua ai
 • Ka Leo Aʻoaʻo o Kuʻu Tūtū
 • Ke Aumoe Poina ʻOle
 • Ke Ana Kamahaʻo o Alāla
 • Ke Ola Nani
 • Mahalo Au i Kuʻu Kaikuaʻana
 • No ka ʻOihana Hoʻonanea, Nā Mamo ʻOnipaʻa o nā Kula Kaiapuni
 • No Kupuna Kauahipaula, He Wahine ʻOnipaʻa i ka ʻŌlelo Hawaiʻi
 • Pāhana ʻĀina Lupalupa, ʻOpe Makamua 1
  • he 20 puke ʻepekema Hawaiʻi i mea e hoʻoulu ai i ke aloha ʻāina a me ka ʻōlelo Hawaiʻi i alu like ʻia me Kamehameha Publishing a me nā hoa kākau he nui
  • a he 20 hou aku puke i unuhi ʻia i ka Pelekānia me ka mālama nui i ka huaʻōlelo a me ke kuanaʻike Hawaiʻi, i mea hoʻi e hoʻoulu i ka hoi no ka ʻōlelo Hawaiʻi
 • ʻO ka Lā Hōʻikeʻike Kēia

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)