Keiki Kawaiʻaeʻa, PhD

Interim Vice Chancellor for Academic Affairs; Associate Professor, Hawaiian Studies

(808) 932-7332

keiki@hawaii.edu

College of Business and Economics Building, room 206

Hoʻolauna (Introduction)

He Hawaiʻi a he hoʻonaʻauao ʻōiwi ʻo Kauka Keiki Kawaiʻaeʻa. ʻO ka hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi ka mea i alakaʻi i kona ʻohana a me kāna huakaʻi ʻoihana no 40 makahiki. ʻO kona pahuhopu, ʻo ia hoʻi ka hoʻokumu hou ʻia a hoʻomaʻamau ʻia o ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia ka ʻōlelo kaiapuni o ka hoʻonaʻauao ʻia o nā keiki mai ka pae pēpē a i ka pae kanaka makua. ʻO Kauka Keiki Kawaiʻaeʻa ka luna hoʻokele o Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo. ʻO kāna mau haʻawina, ʻo ia nō ka hoʻokumu ʻana i nā papahana a kula kaiapuni, hoʻonaʻauao kumu ʻōiwi, ʻākūloia ʻōiwi, a me nā kūkohu kālai manaʻo, haʻawina, a hoʻonaʻauao ʻōiwi. ʻO Kauka Keiki Kawaiʻaeʻa hoʻi kekahi o nā kānaka kai hoʻokumu i ka Ulukau Hawaiian Electronic Library, kahi e waiho nei he hōkeo kikohoʻe ola o ka ʻike kuʻuna Hawaiʻi.

Dr. Keiki Kawai‘ae‘a is a Native Hawaiian educator whose passion for revitalizing the Hawaiian language has guided her family and professional journey for over 40 years of Hawaiian-medium education to reestablish and renormalize Hawaiian as a medium of education P-25 (cradle-college-work-community). Dr. Kawaiʻaeʻa currently serves as the Director of Ka Haka ‘Ula o Ke‘elikōlani College of Hawaiian Language at the University of Hawai‘i Hilo campus. Her contributions include developing Hawaiian medium programs/schools, Native teacher education, Indigenous accreditation, and Hawaiian educational frameworks, curriculum, and instruction. Dr. Kawaiʻaeʻa is also a founding creator of the Ulukau Hawaiian Electronic Library, which houses a growing digital corpus of Native Hawaiian knowledge.

Ala Hoʻonaʻauao

2012   Doctor of Philosophy (Ph.D.). Union Institute and University. Cincinnati, Ohio. Interdisciplinary Studies, Arts & Science with a Specialization in Indigenous Education.

1989   Professional Diploma in Education. Chaminade University, Honolulu, Hawai‘i. Awarded: Elementary Education.

1985   Masters of Education (M.Ed). University of Hawai‘i at Mānoa, Honolulu, Hawai‘i. Awarded: Elementary—Curriculum and Instruction.

1978   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawai‘i at Mānoa, Honolulu, Hawai‘i. Awarded: Liberal Studies (Hawaiian Studies).

Nā Paʻina (Published Materials)

 • Kawaiʻaeʻa, K. et al. (2023). Nā honua mauli ola: Hawaiian Cultural Pathways for culturally healthy and responsive learning environments. (3rd ed.). Honolulu, HI: Hale Kuamoʻo. Retreived from http://www.olelo.hawaii.edu/olelo/nhmo.php

 • Kawaiʻaeʻa, K., Kimura L., Berez-Kroeker A., Stauffer R., Trapp Kaliko, Walker S. and Yarbrough D. (2022). Building Kaniʻāina, the spoken Hawaiian language repository." In UNESCO (eds.), "State of the art of indigenous languages in research: A collection of selected research papers." New York: UNESCO.

 • Kawaiʻaeʻa., K., Garcia J., holt r., Carpluk A. and Shirley V. (2021). A Call to Action: Indigenous Teaching and Teacher Education. In Jeremy Garcia, Valerie Shirley & Hollie Kulago (Eds.). Indigenizing Education: Transformative Theories and Possibilities in Indigenous Communities, 287-299. Scottsdale, AZ: Information Age Publishing.

 • Chew, K. A. B., Nicholas, S. E., Galla, C. K., Kawaiʻaeʻa, K., Leonard, W. Y., & Silva, W. D. L. (2021). Storying an interconnected web of relationships in Indigenous language reclamation work and scholarship. WINHEC: International Journal of Indigenous Education Scholarship, 16(1), 334–375. http://dx.doi.org/ 10.18357/wj1202120297. This article is part of WINHEC’s Special Issue on Indigenous Language Revitalization: Innovation, Reflection and Future Directions Guest Co-Edited by Drs. Onowa McIvor and Kari A. B. Chew. BC, Canada: University of Victoria

 • Kawaiʻaeʻa., K. (2021). Interview with Keiki Kawaiʻaeʻa – Research Journey of Indigenous Knowldge. In Jolan Hsieh (Ed.). Kakalangen ka Manini: Indigenous Knowledge and Transdisciplinary Research, 167-179. Taiwan: Wunanbooks.

 • Kawaiʻaeʻa, K. (2020, November 10). Position paper to the UNESCO World Virtual Indigenous Circle on Open Science and the Decolonization of Knowledge. World Indigenous Nations Higher Education Consortium. https://www.unescochair-cbrsr.org/wp-content/uploads/2020/09/World_Virtual_Indigenous_Circle_Transcript.pdf p.7

 • Kimura, K., Aton, K., Baybayan K., DeFries, J., Gionson, ‘I., Kaluna, H., Kawaiʻaeʻa, K., Kimura, L., Palecat-Nelson, S., Simons, D., & Tokunaga, A. (2019). A Hua He Inoa: Hawaiian culture-based celestial naming. Bulletin of the AAS, 51(7). https://baas.aas.org/pub/2020n7i135/release/1

 • Kawaiʻaeʻa, K., Kahumoku III, W., Hussey, S. M., Krug Jr, G. K., Makuakāne-Drechsel, T. H., Duarte, M. P., & Watkins-Victorino, L. (2019). Keaomālamalama: Catalysts for transformative change in Hawaiian education. In Elizabeth Ann McKinley and Linda Tuhiwai Smith (Ed.), Handbook of Indigenous Education. Singapore: Springer, Singapore. Retrieved from https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-981-10-1839-8#toc.

 • Alencastre, M., & Kawaiʻaeʻa., K. (2018). Distinctive pathways of preparing Hawaiian language medium-immersion educators. In: Whitinui P., Rodriguez de France C., & McIvor, O. (Eds.), Promising Practices in Indigenous Teacher Education. Springer, Singapore. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-981-10-6400-5

 • Kawaiʻaeʻa, K., & Masaoka, K. (2017). Ke Kula Mauli Ola Hawai‘i ‘o Nāwahīokalani‘ōpu‘u Living Hawaiian Life-Force School. In J. Reyhner, J. Martin, L. Lockard & W. S. Gilbert (Eds.), Honoring our Teachers. Flagstaff, AZ: College of Education, Northern Arizona University.

 • Galla, C., Kawaiʻaeʻa K., Nicholas S. (2014). Carrying the torch forward: Indigenous academics building capacity through an international collaborative model. Canadian Journal of Native Education. First Nations House of Learning at the University of British Columbia.

 • Kawaiʻaeʻa, K. et al. (2014). Nā honua mauli ola: Hawaiian Cultural Pathways for culturally healthy and responsive learning environments. (2nd ed.). Honolulu, HI: Hale Kuamoʻo. Retreived from http://www.olelo.hawaii.edu/olelo/nhmo.php

 • Hermes, M. & Kawaiʻaeʻa, K. (2014). Revitalizing indigenous languages through indigenous immersion education. Special Issue. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 2(2), 303-312. John Benjamins Publishing.

 • Kawaiʻaeʻa, K. K. C. (2012). A study on the cultural ecology of Hawaiian-medium and Hawaiian immersion learning environments. (Order No. 3532511, Union Institute and University). ProQuest Dissertations and Theses, 258. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1172473925?accountid=27453. (1172473925).

 • Rawlins, N., Wilson, W. H., & Kawai‘ae‘a, K. (2011). Bill Demmert, Native American language revitalization, and his Hawaiʻi connection. Special Edition. Journal of American Indian Education, 50(1).

 • Kawai‘ae‘a, K. (2010). Moenahā: A culture-based curriculum Design and instructional method. Hilo, HI.

 • Kahumoku III, W., Kekahiʻo, W., and the Kāʻū, Keaʻau, & Pāhoa Complex Area Core Planning Team. (2010). The Kahua induction program: Systemically supporting new teachers through culturally relevant, place-based, and community mentor strategies. Hūlili: Multidisciplinary Research on Hawaiian Well-Being, 6(1), 213-236. Honolulu, HI: Kamehameha Publishing

 • Wilson, W. H., Kawaiʻaeʻa, K., & Rawlins, N. (2009). No ka ho‘ona‘auao kaia‘ōlelo Hawai‘i ma ke ki‘ina honua mauli ola: Hawaiian language medium education: A honua mauli ola perspective. In S. K. M. Mederios & L. Yee (Eds.), Nā Lau Lama Community Report on Hawaiian Education. Honolulu, HI: Kamehameha Schools.

 • Kahumoku III, W., Kawaiʻaeʻa, K., Aton, K., Hoe, C., Case, P., Wilkinson, K., et al. (2009). Professional development report. In S. K. M. Mederios & L. Yee (Eds.), Nā Lau Lama community report on Hawaiian Education. Honolulu, HI: Kamehameha Schools.

 • Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, & ʻAha Pūnana Leo (2009). Ke Kumu Honua Mauli Ola: He kālaimanaʻo hoʻonaʻauao ʻōiwi Hawaiʻi (A Native Hawaiian educational philosophy statement). Hilo, HI: Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani & ‘Aha Pūnana Leo, Inc.

 • Kanaʻiaupuni, S., & Kawaiʻaeʻa, K. (2008). E Lauhoe mai nā waʻa: Toward a Hawaiian Indigenous Education Teaching Framework. Hūlili: Multidisciplinary Research on Hawaiian Well-Being, 5(1), 67-90.

 • Kahumoku III, W., Kekahiʻo, W., Lee Loy, K., Kauliʻa, K., Mills, D., Kawaiʻaeʻa, K., et al. (2008). Kahua Induction Program: Systemically Indigenizing Public Education. Paper presented at the Indigenous Education in the 21st Century: Respecting Tradition, Shaping the Future, Melbourne, Australia.

 • Silva, K., Kaʻawa, M., Kawaiʻaeʻa, K., & Housman, A. (2008). Generating a sustainable legacy: Teaching founded upon the Kumu Honua Mauli Ola. In Maenette K.P. Ah Nee- Benham (Ed.), Indigenous Educational Models for Contemporary Practice: In Our Mother’s Voice, Volume II (pp. 29-40). New York, NY: Routledge/Taylor and Francis Group.

 • Kawaiʻaeʻa, K. (2008). Hoʻi i ke kumu: Teachers as Nation Builders. In Maenette K.P. Ah Nee- Benham (Ed.), Indigenous Educational Models for Contemporary Practice: In Our Mother’s Voice, Volume II. New York, NY: Routledge/Taylor and Francis Group.

 • Kawai‘ae‘a, K., Alencastre, M., & Housman, A. (2007 ). Pū‘ā i ka ‘ōlelo, ola ka ‘ohana: A living case study of three Hawaiian language families over one generation of revitalizing the Hawaiian language. Hūlili: Multidisciplinary Research on Hawaiian Well-being, IV(1), 183-237.

 • Kawai‘ae‘a, K. (2007). Ku‘u Lei Kukui Nani (second ed.). Hilo, HI: Hale Kuamo‘o.

 • Kawai‘ae‘a, K. (2007, May). The top ten reasons for becoming an immersion teacher of an indigenous language. American Council of Immersion Education (ACIE) Newsletter, 10, 1.

 • Wilson, W. H., & Kawai‘ae‘a, K. (2007) I kumu; i lālā: "Let there be sources; let there be branches": Teacher education in the college of Hawaiian language. Journal of American Indian Education, 46(3).

 • Silva, K., Kaʻawa, M., Kawaiʻaeʻa, K., & Housman, A. (2006, November 27-December 1, 2006). Teaching founded upon the Kumu Honua Mauli Ola. Paper presented at the Te Toi Roa: Indigenous Excellence, World Indigenous Peoples Conference on Education (WIPCE), Hamilton, Aotearoa NZ.

 • Kawai‘ae‘a, K. (2006). Let’s learn to count in Hawaiian (second ed.). Honolulu, HI: Island Heritage.

 • Kawai‘ae‘a, K. (2006) Let’s learn to count in Hawaiian color and activity book (second ed.).Honolulu, HI: Island Heritage.

 • Kawaiʻaeʻa, K., & Kawagley, A. O. (2006). Case #6 Lani. In D. Beaulieu & A. M. Figueira (Eds.), The power of native teachers: Language and culture in the classroom (pp. 43-48). Tempe, AZ: The Center for Indian Education Arizona State University.

 • Housman, A, Ka‘awa, M., Kawai‘ae‘a, K. and Silva K,. (2005, November). Teaching founded upon the Kumu Honua Mauli Ola. Conference Proceedings World Indigenous Conference on Education. Hamilton, Aotearoa NZ.

 • Kawai‘ae‘a, K., & Figueira, A. (2004, October 5-7). How to develop new teachers for the indigenous community. Paper presented at the Celebrate Our Rising Stars Summit III, Washington, DC.

 • Native Hawaiian Education Native Hawaiian Education Council, & Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani (2002). Nā honua mauli ola: Hawai‘i guidelines for culturally healthy and responsive learning environments. Hilo, HI: Native Hawaiian Education Council and Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani University of Hawaiʻi at Hilo.

 • Kawai‘ae‘a, K., & Figueira, A. (2004, October 5-7). How to develop new teachers for the indigenous community. Paper presented at the Celebrate Our Rising Stars Summit III, WA, DC.

 • Native Hawaiian Education Council & Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani. (2002). Nā Honua Mauli Ola: Hawai‘i guidelines for culturally healthy and responsive learning environments (1st ed.).

 • Kawai‘ae‘a, K. (2000) Puke Palapala ‘Āina O Hawai‘i Na Ka Haumāna. Honolulu, HI: Bess Press.

 • Kawai‘ae‘a, K. (1997, September). Indigenous language survival, a national treasure, a national concern. Hilo, HI: Ke Kalahea.

 • Kawai‘ae‘a, K. Ke Nui A‘e Au. (1997) Hilo, HI: ‘Aha Pūnana Leo.

 • Bruce, A., Kawai‘ae‘a, K., Ka‘awa, M., Wilson, P., & Wilhelm, P. (1994) Long range plan for the Hawaiian language immersion program Papahana Kaiapuni Hawai‘i. Honolulu, Hawai'i: Office of Instructional Services, Department of Education, RS 94-555.

 • Kawai‘ae‘a, K. (1992) Nā Mokupuni Kaulana. Hilo, HI: ‘Aha Pūnana Leo.

 • Kawai‘ae‘a, K. (1991) Holo Kolo a Ulu. Hilo, HI: ‘Aha Pūnana Leo.Kawai‘ae‘a, K. (1990). Ku‘u Lei Kukui Nani (first ed.). Hilo, HI: ‘Aha Pūnana Leo.

 • Kawai‘ae‘a, K. (1987). Let‘s learn to count in Hawaiian color and activity book (First ed.). Honolulu, HI: Island Heritage.

 • Kawai‘ae‘a, K. (1987). Let's learn to count in Hawaiian (First ed.). Honolulu, HI: Island Heritage.

 • Kawaiʻaeʻa, K. (1985). Implications for the acquisition of Hawaiian as a second language: Special focus for the Hawaiian child. Unpublished master thesis, University of Hawaiʻi at Mānoa, Honolulu, HI.

 • Kawai‘ae‘a, K. (1980) Hawaiian pathological terms. University of Hawai‘i at Mānoa. Unpublished Works. Honolulu, HI.

 • Kawai‘ae‘a, K. (1980) Physical ailments and remedies as used by the Hawaiians. University of Hawai‘i at Mānoa. Unpublished Works. Honolulu, HI.

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)