(808) 932-7734

kawaiaea@hawaii.edu

(808) 932-7651

Haleʻōlelo, room 151

Hoʻolauna (Introduction)

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

Nā Paʻina (Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)