Kahuakai Iaea-Russell
Kahuakaʻi Iaea-Russell, Kākoʻo Keʻena

Hoʻolauna (Introduction)

I ka hāʻulelau o ka makahiki 2019 au i komo ai i kēia hale nei ma ke ʻano he haumāna kulanui a me ke ʻano he limahana haumāna kekahi. Ma hope o koʻu puka kula ʻana i ka hāʻulelau o ka makahiki 2022, ua koho au e noho paʻa ma ke ʻano he limahana keʻena hoʻokele no ka nui o koʻu hoihoi i ka ʻauamo i ia kuleana. Ua aʻo wau i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka papa ʻekahi ma Ke Kula ʻo Nāwahīokalaniʻōpuʻu a lilo aʻela au he haumāna noke i ka ʻōlelo Hawaiʻi mai ia lā aku. Puni au i ka hoʻoikaika kino, ka iho i kai i Waiʻōlena, a me ka huakaʻi ʻana i kuʻu one hānau, ʻo Molokaʻi.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

2022   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Studies.

Nā Paʻina (Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)