Mokuna Kālaiʻike

ʻO ke kālele o ka ka Mokuna Kālai‘ike o Ka Haka ‘Ula O Ke‘elekōlani ke a‘o ‘ōlelo, kālai‘ōlelo, mo‘omeheu ku‘una, a me ka ho‘ona‘auao ma ka ‘ōlelo Hawai‘i a me nā honua ‘ōlelo ‘ōiwi ‘ē a‘e.

E kaomi i nā loulou ma luna a‘e no ke a‘o hou ‘ana e pili ana i nā papahana like ‘ole o Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani.

E heluhelu e pili ana i ka Hale Kuamo‘o a me kona mau papahana...

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani Hawaiian Language College - University of Hawaiʻi at Hilo