Hoʻi i kekahi ʻaoʻao

Mahina Patterson – Hoʻolaukaʻi, Kohala Watershed Partnership

No ke aha ʻoe i koho ai e hele kula ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

No ka ʻāina o ka ua Kīpuʻupuʻu mai au, ʻo Waimea. Iaʻu ma ke kula kiʻekiʻe, ua minamina nui au i koʻu ʻike ʻole i ka ʻōlelo a me ka moʻomeheu Hawaiʻi. ʻO ia ke kumu nui i koho ai au e hele kula ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo. Ma laila, ua aʻo nō au i ka ʻōlelo makuahine, a ua kūkulu pū au i koʻu kahua ʻike no ka moʻomeheu Hawaiʻi. I kēia manawa, ʻo au ka mea hoʻolaukaʻi o ka Hui ʻĀina Kumu Wai ʻo Kohala, he hui e mālama ana i ka ululāʻau a me ka wai o ka Mauna ʻo Kohala no ka pono o kona poʻe. ʻO ka hoʻohana a me ka hoʻōla ʻana i ka ʻike kūpuna e hoʻopili hou aku a e mālama pono ai i ka ʻāina kumu wai ʻo Kohala kekahi o kaʻu pahuhopu nui. ʻO ka ʻōlelo Hawaiʻi ka ʻōlelo o ka ʻāina, a ʻo ka moʻomeheu Hawaiʻi ke aloha ʻāina. Ua hiki iaʻu ke hoʻokō i ia pahuhopu nui o koʻu ola ma muli o koʻu hoʻonaʻauao ʻia ma Ka Haka ʻUla. Palena ʻole kuʻu mahalo!