Hoʻi i kekahi ʻaoʻao

Kalanialiʻi Stoleson – Kākoʻo Hoʻomohala Haʻawina, Hale Kuamoʻo

No ke aha ʻoe i koho ai e hele kula ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

Ua koho au i ka hele kula ʻana ma Ka Haka ʻUla no koʻu hoʻomaopopo ʻana ʻo ke ala ia noʻu e aʻo ai au i ka ʻōlelo Hawaiʻi a paʻa. He mānaleo koʻu kupunawahine, ʻaʻole naʻe i ili mai ia ʻike ʻōlelo ma mua o kona hala ʻana iaʻu he ʻōpio, a no laila, ua nui koʻu ʻiʻini e hoʻōla i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma koʻu ʻohana.

He aha ka waiwai o ka hele ʻana i Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

ʻO ka waiwai, he honua ia e ola ʻiʻo ai ka ʻōlelo Hawaiʻi. E hoʻoikaika ʻia ana ka paʻa o ka pilina ʻōlelo a me ka wali o ka hoʻopuka waha i ka ʻōlelo makamae o kākou. He honua hoʻi ia e kākoʻo aku a kākoʻo mai ai kākou, i ulu like ma ko kākou Hawaiʻi ʻana, a ma ko kākou kanaka ʻana.

Pehea i ulu ai ʻoe/kou ola ma muli o kou ʻimi ʻana i ka naʻauao ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

Ua ulu koʻu hoʻomaopopo ʻana iaʻu iho, ʻo ia hoʻi ʻo ke kahua o koʻu mauli Hawaiʻi, ʻo koʻu mau pahuhopu ola, a me koʻu manaʻoʻiʻo i ka hiki iaʻu ke hoʻokō i ua mau pahuhopu lā.