Hoʻi i kekahi ʻaoʻao

Bruce Torres-Fischer – Kākoʻo Kaniʻāina, Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

No ke aha ʻoe i koho ai e hele kula ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

ʻO Ka Haka ʻUla kahi aʻu i koho ai e hele kula no koʻu ʻiʻini e aʻo i ka ʻōlelo Hawaiʻi a wali waha. ʻAʻole hiki ke ana ʻia ke pā o koʻu nohona i ka ʻimi naʻauao ma KHʻU. Ua lilo ka ʻōlelo Hawaiʻi ʻo ia ka mea nui hoʻokahi o kaʻu mau hana a pau o kēlā me kēia lā.