Hoʻi i kekahi ʻaoʻao

Alakaʻi Iaea-Russell, Hoʻomohala Haʻawina – Ke Kula Niʻihau o Kekaha

No ke aha ʻoe i koho ai e hele kula ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

Ua hoʻoholo au e hele i KHʻU ma muli o ka pilina i kūkulu mua ʻia me nā kula kaiapuni, keu hoʻi me ko Nāwahī (Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu). Ua ʻoluʻolu au i laila i loko nō ʻo ka loaʻa ʻole o nā maka kamaʻāina 17 i puka kula kiʻekiʻe aku me aʻu. Me he mea lā, ua hōʻoiaʻiʻo ʻia ka pololei o kaʻu koho ma kēlā me kēia keʻehina a i koʻu puka kula ʻana. Ua maopopo wau i koʻu kuleana ma ka hoʻomau ʻana i ke ala ʻimi naʻauao i loko o ka papahana ʻōlelo Hawaiʻi.

He aha ka waiwai o ka hele ʻana i Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

He waiwai ka hoʻomau ʻana o ka Hawaiʻi i kona ʻimi naʻauao ʻana. He koʻa wale nō ʻo KHʻU e hoʻoulu ana i ka iʻa i lako ka Hawaiʻi. E laʻa naʻe me ka ʻōlelo noʻeau, “ʻAʻohe pau ka ʻike i ka hālau hoʻokahi,” nui nā koʻa o ka naʻauao. No kekahi ʻo kākou, he kahua ʻo KHʻU no ia ʻike, he kūhana hoʻi ia naʻu. ʻOiai ua paʻa mua koʻu kahua ma Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu, ua lilo ʻo KHʻU he kia e ulu ai koʻu naʻauao a me koʻu mauli pū kekahi.

Pehea i ulu ai ʻoe/kou ola ma muli o kou ʻimi ʻana i ka naʻauao ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

Ua ulu koʻu mauli ma muli o koʻu hoʻomau ʻana i ka ʻimi naʻauao ma KHʻU. Ua akāka mai nō koʻu kuleana he Hawaiʻi, he wahine, a he lālā o ke aukahi ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia ka hoʻomau i ka hoʻōla i ka ʻōlelo makuahine ma ka ʻauamo pū ʻana i ka lawena, ka ʻike kuʻuna a me ka pili ʻuhane o ka Hawaiʻi i kēlā lā kēia lā.