Missing Fragment: SUBNAV-hk-haw

Kālā Manawaleʻa

Hiki ke kākoʻo ʻia mai nā pahuhopu a me nā hana a ka Hale Kuamoʻo ma ka lūlū mai i ke kālā hāʻawi manawaleʻa. E kākau ʻia ka pila kīkoʻo i ka UH Foundation, me ka hoʻākāka ma luna no ka Hale Kuamoʻo ia kālā.

University of Hawaiʻi Foundation
P.O. Box 11270
Honolulu, Hawaiʻi 96828
(808) 956-8849