Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors wish to express their sincere gratitude to the ‘Ahahui ‘Ōlelo Hawai‘i for the funding which made possible the initial publication of The Hawaiian Language: Its Spelling and Pronunciation in 1979. Now, after 20 years and several textual improvements, we thank the Hale Kuamo‘o Hawaiian Language Center of Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani College of Hawaiian Language for making this booklet available to the public once again.

Special thanks to Dr. William H. Wilson who provided the authors with many valuable ideas and helpful suggestions.

Mahalo also to the following people who generously shared their talents and time:

Project Directors: Alohalani Housman and Keiki Kawai‘ae‘a
Layout: Kaulana St. Clair
Illustration: Kalani Pe‘a
Recording sound engineer: Mr. Richard Lum
Voices on the tape (other than the authors'):
Mr. Joseph Maka‘ai, Ms. Sarah Nākoa, and Dr. William Wilson

I loko o ka nui palena ‘ole o ka mahalo i ke kōkua o nā hui a me nā kānaka i helu ‘ia a‘ela ma luna, no nā mea kākau nā hemahema a pau o kēia puke ‘oiai no lāua ke kuleana ho‘oholo hope loa.

Return to Table Of Contents