Kahuawaiola

Missing Fragment: SUBNAV-kwo-haw

Ka Papahana Kumau a me Nā Papa

Ka Papahana Kumau

1. Nā Koina Komo (Pale 1: Wana‘ao)

2. Kauwela (Pale 2: Kahikole)

Ma Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu me Ke Kulanui O Hawaiʻi Ma Hilo.

  1. KED 620 Fdns Hawn & Indig Medium Ed (3) (3) Paepae Hoʻonaʻauao no ke Kula Mauli Ola
  2. KED 621 Lng Arts Hwn & Indig Medium Ed (2) (3) Mākau ʻŌlelo no ke Kula Mauli Ola
  3. KED 622 (2) Makemakika me ka ʻEpekema no ke Kula Mauli Ola
  4. KED 623 Soc Stud Hwn & Indig Medium Ed (2) (2) Pilikanaka no ke Kula Mauli Ola
  5. KED 624 (3) Pāheona, Pāpaho a me ka Mākau Kino no ke Kula Mauli Ola

3. Hā‘ulelau (Pale 3: Kahikū)

Ma nā kula aʻoākumu a ma nā hopenapule (ma HITS).

  1. KED 641 Hawn & Indig Medium Fld Exp I (9) (9) Aʻoākumu I
  2. KED 642 Hawn & Indig Med Fld Exp I Sem (3) (3) Seminā Aʻoākumu I

4. Kupulau (Pale 4: Kaulolo)

Ma nā kula aʻoākumu a ma nā hopenapule (ma HITS).

  1. KED 643 Hawn & Indig Medium Fld Exp II (9) (9) Aʻoākumu II
  2. KED 644 Hwn & Indig Med Fld Exp II Sem (3) (3) Seminā Aʻoākumu II

Nā Papa Kahuawaiola

KED 620 Fdns Hawn & Indig Medium Ed (3) Paepae Ho‘ona‘auao no ke Kula Mauli Ola (3 ‘ai)

ʻO ka pahuhopu nui o ka papa ʻo ia hoʻi, ke aʻo i nā pahuhopu hoʻonaʻauao Mauli Ola Hawaiʻi no nā papa i aʻo ʻia i loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi a me nā kākoʻo moʻomeheu, ke kālaimanaʻo aʻo, ka mōʻaukala a pēlā pū nā kānāwai kākoʻo i kēia ʻano kula ʻana. ʻO kekahi kālele o kēia papa, ʻo ia nā kaʻakālai aʻo a me nā ʻike kahua aʻo e pono ai ka hoʻolālā haʻawina, ka hoʻomohala haʻawina, ke aʻo a me ka loiloi ʻana i ke aʻo a nā haumāna kaiapuni Hawaiʻi. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

KED 621 Lng Arts Hwn & Indig Medium Ed (2) Mākau ʻŌlelo no ke Kula Mauli Ola (3 ‘ai)

Ke aʻo heluhelu me ke kākau a me nā mākau pili pū, ʻo ia hoʻi, ka mākau maopopo ʻōlelo me ka mākau ʻōlelo waha. Ke aʻo ʻana i nā ʻōlelo ʻē, e like me ka ʻōlelo Beretānia, i nā haumāna i paʻa mua ka mākau heluhelu Hawaiʻi. Ka hoʻohana ʻana me ke aʻo ʻana i nā moʻokalaleo waha me ke kākau ma nā hana keaka. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

KED 622 Makemakika me ka ‘Epekema no ke Kula Mauli Ola (2 ‘ai)

Ke aʻo i ka makemakika a me ka ʻepekema ma loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi. Nā kiʻina hana no ke aʻo ʻana i ka ʻikepili, hoʻomākalakala polopolema, ʻimi hāʻina a noʻonoʻo loi i nā haumāna ʻōlelo Hawaiʻi. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

KED 623 Soc Stud Hwn & Indig Medium Ed (2) Pilikanaka no ke Kula Mauli Ola (2 ‘ai)

Ke aʻo i nā mea nui o ka haʻaliu hoʻolauna kanaka ʻana o ka pōhai kūloko a me ka pōhai honua a me nā hana maʻamau o ka nohona lā e pā nei ke ola o nā keiki ʻōlelo Hawaiʻi a me ko lākou mau ʻohana. Hoʻohui ʻia ka pilikanaka a me nā mākau ola mai ke kuanaʻike o ka mōʻaukala a me ka moʻomeheu Hawaiʻi. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

KED 624 Pāheona, Pāpaho, a me ka Mākau Kino no ke Kula Mauli Ola (3 ‘ai)

Ke aʻo i ka hōʻike ʻana i nā manaʻo a me nā haʻawina o ka naʻau ma nā ʻano like ʻole, ʻo ka puolo, ka pāheona, ka hula, ka mākau kino a me ka ʻenehana kamepiula. Ke aʻo ʻana i ka mahalo i ia ʻano hōʻike ʻana a me kona hoʻohana ʻia ʻana ma nā hana kuʻuna Hawaiʻi. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

KED 641 Hawn & Indig Medium Fld Exp I (9) A‘oākumu I (9 ‘ai)

Ke komo maoli i ke aʻo ma nā pōʻaiapili like ʻole o ke kula mauli ola. Ke aʻo ʻana i nā mākau haʻawina ma o nā kaʻakālai aʻo me nā kaʻina aʻo e pono ai nā haumāna. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: hoʻokō ʻia ka papa KEd 620, 621, 622, 623 a me ka 624; kāinoa no ka KEd 642 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

KED 642 Hawn & Indig Med Fld Exp I Sem (3) Seminā A‘oākumu I (3 ‘ai)

Nā ālaina ma ka haʻapili paepae manaʻo ma ka hoʻoili ʻana i ka hoʻonaʻauao ma o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi. Ka pilina ma waena o ka papa e aʻo ʻia ana ma loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi a me kona kula. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 641 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

KED 643 Hawn & Indig Medium Fld Exp II (9) A‘oākumu II (9 ‘ai)

Ke kau ʻelua o ke aʻoākumu no nā papa i aʻo ʻia i loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 644 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

KED 644 Hwn & Indig Med Fld Exp II Sem (3) Seminā A‘oākumu II (3 ‘ai)

Nā nīnau nui ma ka hoʻoili, hoʻokele, a kākoʻo i ka hoʻonaʻauao kaiapuni Hawaiʻi. Koi ʻia ke komo ma ka puka/ puka ʻole. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 643 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.