Kahuawaiola - Papahana Hoʻomākaukau Kumu Mauli Ola Hawaiʻi

KA ‘IKE KA‘ALAUNA


CONTACT INFORMATION


I ʻike hou aku no Kahuawaiola, e kākau leka a kelepona paha i ke keʻena Kahuawaiola penei:


For more information about Kahuawaiola or to request an application packet, please contact:


Kahuawaiola
Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi ʻo Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani
Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo
200 W. Kāwili St, Hilo, Hawaiʻi, HI 96720-4091
Kelepona: (808) 932-7730

Kahuawaiola Indigenous Teacher Education Program
Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani College of Hawaiian Language
University of Hawai‘i at Hilo
200 W. Kāwili St, Hilo, Hawaiʻi, HI 96720-4091
Phone: (808) 932-7730

Ho‘olauka‘i Papahana: Makalapua Alencastre, Ed.D.
kaawa [ma] hawaii.edu

Kāko‘o Papahana: Ku‘ulei Kepa‘a
kuulei.kepaa [ma] hawaii.edu

Program Coordinator: Makalapua Alencastre, Ed.D.
kaawa [at] hawaii.edu

Program Assistant: Ku‘ulei Kepa‘a
kuulei.kepaa [at] hawaii.edu