Papahana Hoʻomākaukau Kumu ʻŌiwi ʻo Kahuawaiola

‘O ka papahana ho‘omākaukau kumu ‘ōiwi ‘o Kahuawaiola, he polokalamu mulipuka ‘ekolu kau kona lō‘ihi i kūkulu ‘ia no ka ho‘omākaukau ‘ana i nā kumu Mauli Ola Hawai‘i no ka ho‘ona‘auao ma o ka ‘ōlelo Hawai‘i, no nā polokalamu a‘o ‘ōlelo a mo‘omeheu Hawai‘i a no nā kula e lawelawe ana no nā haumāna kuana‘ike Hawai‘i. ‘Āpono piha ‘ia ‘o Kahuawaiola e ka ‘Ahahui Kaumoku‘āina o nā Luna Ho‘okele Moku‘āina o nā Polokalamu Ho‘omākaukau Kumu. Ma ka ho‘okō piha ‘ana o nā haumāna i nā koina a pau o ka papahana e kō ai kekahi o nā koina Laikini Kumu A‘o Paekomo a ka Papa Ho‘okele Ana Ho‘ohālike Kumu.

Nā Pale Kahuawaiola

Wanaʻao – Pale Noi Komo - Palapala Noi Komo Kulanui/Kahuawaiola - Leka Noi Komo - Palapala Hōʻoia Hana - ʻEkolu Leka Kākoʻo - Moʻomōʻali Kaha Kulanui - Kaha Praxis

Pale Kahikole – Hoʻopaʻa ke Kahua Hoʻopaʻa i ke kahua o ka ʻike ma nā maʻiʻo e aʻo ʻia ana ma ka papa. Nānā pū ʻia ke kālaimanaʻo hoʻonaʻauao ʻo Ke Kumu Honua Mauli Ola.

Pale Kahikū – Aʻoākumu I Ma ka hāʻulelau e mālama ʻia ai ke kau mua o ke aʻoākumu ʻana me ka hui kūpule ʻana e kūkākūkā a nanalu ai i ka holomua o ka hana a me nā ālaina kekahi.

Pale Kaulolo – Aʻoākumu II Ma ke kau kupulau e hoʻopaʻa pono ai i nā mākau e pono ai ke kumu mauli ola Hawaiʻi i mea e lawelawe maikaʻi ʻia nā haumāna āna.

Puka Puka mai ka papahana a hiki ke hoʻomaka i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa laikini kumu.

Kākoʻo HTSB Hoʻouna ʻia ka leka kākoʻo i ko ka HTSB. ʻO lākou nā mea nāna e ʻāpono i ka laikini.

Laikini ʻIa ʻImi i ka laikini ʻia mai ka HTSB. Ke paʻa ka laikini, hiki ke noi i kūlana kumu ma kekahi kula kaiapuni o ko Hawaiʻi pae ʻāina.

Laeoʻo – ICLE Hoʻomau ma ka huakaʻi ʻimi naʻauao ma o ke komo ʻana i ka papahana laeoʻo ma ka Indigenous Language and Culture Education.