A‘o Keleka‘a‘ike

Ua a‘o ho‘okeleka‘a‘ike mua nā kumu Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani i nā papa ʻōlelo Hawai‘i ma ka pūnaewele puni honua ma ka makahiki 2002. Mau nō kā mākou noi‘i a ho‘okolohua ‘ana i ke a‘o ho‘okeleka‘a‘ike ‘ana ma o ka pūnaewele puni honua. (HAW101/HAW102/HAW201/202)

I kēia manawa, ke a‘o ‘ia nei nā papa ‘ōlelo Hawai‘i ma o ko Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani ku‘ikahi me ka ‘Aha Pūnana Leo, Inc., ma ka pūnaewele puni honua. E kele i ko lākou kahua pa‘a no ka ‘ike hou aku.