Noi i Huaʻōlelo Hou - Request A Hawaiian Word

Kumu ʻŌlelo Hawaiʻi
Kumu Kaiapuni / Mauli Ola
Limahana Aukahi - Worker in Hawaiian language revitalization
Makua Aukahi - Parent of a child in immersion or similar school
Haumāna - Student
Ma ke Kaiaulu - Community member
Kekahi - other