Hāpai i Huaʻōlelo Hou

Kumu ʻŌlelo Hawaiʻi
Kumu Kaiapuni / Mauli Ola
Limahana Aukahi
Haumāna
kekahi