Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English


Nā Kinona Hua a Papa Pihi Hawai‘i No Ka Windows

Hawaiian Fonts and Keyboards For Windows

‘ŌLELO A‘O: Hā‘awi manuahi ‘ia kēia mau waihona me ka palapala ho‘ohiki ‘ole. Pono ka mea ho‘ohana i ka ‘ike pae ha‘aha‘a no ka ‘ōnaehana Window, a nona wale nō ke kuleana o ka pilikia (inā nō pilikia) e ‘ike ‘ia ma ka ho‘ouka a ho‘ohana ‘ana i kēia mau waihona. Maika‘i ke mālama ‘ia he kope o kāu mau waihona waiwai ma mua o ka ho‘ouka ‘ana i kēia waihona. Pāku‘i ‘ia nā ‘ōkuhi ho‘ouka a ho‘ohana ma kēia kahua pa‘a.
NOTICE: These files are provided without warranty of any kind. The user is assumed to have a basic understanding of the Windows operating system, and is solely liable for any damage caused by the installation or use of these files. It would be a good idea to back up your valuable files before installing this keyboard. All instructions for installation and use of the fonts can be found on this website.
‘Elua ‘ano ‘enehana no ke kikokiko ‘ana i ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ke kamepiula - me nā kinona hua "HI" a me ka ‘ehenana Unicode. Wehewehe ‘ia ma ka ‘okuhi ho‘ouka a ho‘ohana ka ‘oko‘a ma waena o ia mau ‘ōnaehana lā. He leo paipai kēia e ho‘oili a heluhelu mua ‘ia ia mau ‘ōkuhi. Paipai nui mākou e pau ka ho‘ohana ‘ana i ka papa pihi a me nā kinona hua HI, a ho‘ohana i ka papa pihi Unicode wale nō ke hiki.
There are two different technologies for typing Hawaiian on the computer - using "HI" fonts and using Unicode. The difference between these two systems is explained in the installation and user instructions that are linked below. We advise you to download and read those instructions first. We strongly encourage everyone to stop using the "HI" keyboard and fonts, and use only the Unicode keyboard when possible.
Ua hō‘ano hou ‘ia kēia mau papa pihi ma ke kauwela, makahiki 2007 i mea e holo ai ma luna o ka ‘ōnaehana Windows Vista. Holo pū ia mau papa pihi ma luna o ka Windows XP. Inā ‘oe i ho‘ouka mua i nā papa pihi Hawai‘i ma luna o ka XP, ‘a‘ole pono e ho‘ouka ‘ia kēia mau papa pihi hou.
These keyboards were revised in the summer of 2007 so that they would work on Windows Vista. They also run on Windows XP. If you have already installed the older Hawaiian keyboard on XP, you do not need to install these new keyboards.
‘A‘ole i kāko‘o ‘ia kēia papa pihi e ka Hale Kuamo‘o. Mai kelepona a leka uila paha i ko ka Hale Kuamo‘o me ke noi kōkua!
The Hale Kuamo‘o does not provide technical support for these keyboards. Do not call or email the Hale Kuamo‘o requesting assistance!

Nā Waihona

Download

Ho‘oili i ka "Hawaiian HI Fonts Keyboard" No Ka Windows
(Hō‘ano hou ‘ia a holo ma ka Windows Vista)
Download the "Hawaiian HI Fonts Keyboard" For Windows
(Updated and now works on Windows Vista)
Ho‘oili i ka "Hawaiian Unicode Keyboard" No Ka Windows
(Hō‘ano hou ‘ia a holo ma ka Windows Vista)
Download "Hawaiian Unicode Keyboard" For Windows
(Updated and now works on Windows Vista)