Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English


Ka ʻŌlelo Hawai‘i ma ka Word XP

Hawaiian Language In Windows XP

Hiki nō ke kikokiko i ka ‘okina a me ke kahakōma ka Word XP (a pēlā pū paha ma ka Windows 2000; ‘oko‘a iki paha ke ka‘ina hana) me ka ho‘ouka ‘ole ‘ana i kekahi papa pihi kūikawā. Wehewehe ‘ia ka hana ma ka palapala i pāku‘i ‘ia ma lalo.

It is possible to type the Hawaiian diacritical marks in Word under Windows XP (and possibly Windows 2000, though the process may vary slightly) without the installation of a custom keyboard l. The instructions below explain how to accomplish this.

‘ŌLELO A‘O: Hā‘awi manuahi ‘ia kēia mau waihona ‘okuhi me ka palapala ho‘ohiki ‘ole. Pono ka mea ho‘ohana i ka ‘ike pae ha‘aha‘a no ka ‘ōnaehana Window, a nona wale nō ke kuleana o ka pilikia (inā nō pilikia) e ‘ike ‘ia ma ka ho‘ouka a ho‘ohana ‘ana i kēia mau ‘ōkuhi. ‘A‘ole i kāko‘o ‘ia kēia mau kinona hua e ka Hale Kuamo‘o. Mai kelepona a leka uila paha i ko ka Hale Kuamo‘o me ke noi kāko‘o. Pāku‘i ‘ia nā ‘ōkuhi ho‘ouka a ho‘ohana ma kēia kahua pa‘a.

NOTICE: These instruction files are provided without warranty of any kind. The user is assumed to have a basic understanding of the Windows operating system, and is solely liable for any damage caused by the installation or use of these instructions. The Hale Kuamo‘o does not provide technical support for these fonts. All instructions for installation and use of the fonts can be found on this website.

Nā Waihona

Download