Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English

Ke Kime ‘Enehana

The Technology Team

‘O Keola Donaghy ka ho‘olauka‘i o ke kime ‘ehanana, nāna e ho‘okele i nā pāhana ‘enehana a pau p Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani me ke kāko‘o o nā limahana ‘ē a‘e i hō‘ike ‘ia akula.

Keola Donaghy is the coordinator of the technology team. He leads all of the technology initiatives of Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani College of Hawaiian Language with the support of the staff listed below.

Hana ‘o Kamalu Perreira i nā pāhana kūikawā e pono ai ka ho‘oikaika ‘ana i ka hiki ke ho‘ohana ‘ia ka ‘enehana ma ka ‘ōlelo Hawai‘i.

Kamalu Perreira works on special projects that are necessary to strengthen our ability to use technology in the Hawaiian language.

‘O Kala‘i Aiona ka limahana e kāko‘o nui ana i nā limahana a me nā polopeka ma ka ho‘ohana ‘ana i ka ‘enehana, me ke kahu ‘ana i nā kikowaena lawelawe o ke koleke.

Kala‘i Aiona is the primary technology support person for our staff and faculty, and administers the telecommunications servers of the College

‘O Kamuela Miller kekahi limahana e hana ana i kekahi mau pāhana ‘enehana kūikawā, me ke kāko‘o pū ‘ana i nā limahana a me nā polopeka o ke kōlele.

Kamuela Miller is another team member who works on special projects, and also provides technology support to the staff and faculty of the College.