Testimonials from Graduates

Below you will find alumni of Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani who have shared their thoughts on the following questions:

1. What was the reason for deciding to enroll one of the programs at Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?
2. What is the value of enrolling in one of the programs at Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?
3. How did you grow/how did you life change after graduating from Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

Click on one of the headshots below to read what past graduates have to say about Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani.

Kaululehua Ekau
Kaululehua Ekau, 1st Grade Teacher - Nāwahīokalaniʻōpuʻu
Joseph Lindsey
Joseph Lindsey – Fiscal Assistant, Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani
Kaui Lopes
Kauʻi Lopes – Assistant Archaeologist, ASM Affiliates
Kekailiko Medeiros
Kekailiko Medeiros – Assistant Curriculum Developer, Hale Kuamoʻo
Ikaaka Nahuewai
ʻIkaʻaka Nāhuewai, Internship and Hawaiian Langauge Media Resource Coordinator – Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani
Hauoli Pakele
Hauʻoli Pakele – Kindergarten Teacher, Ka ʻUmeke Kāʻeo
Mahina Patterson
Mahina Patterson – Coordinator, Kohala Watershed Partnership
Bruce Torres-Fischer
Bruce Torres-Fischer – Kaniʻāina Assistant, Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani
Mahealani Freitas
Māhealani Freitas – 2nd Grade Teacher, Ka ʻUmeke Kāʻeo
Nāʻilima Gaison
Nāʻilima Gaison – Kindergarten Teacher, Nāwahīokalaniʻōpuʻu
Alakaʻi Iaea-Russell
Alakaʻi Iaea-Russell – Curriculum Developer, Ke Kula Niʻihau o Kekaha
Kahaiā Sakata
Kahaiā Sakata – 4th Grade Teacher, Ke Kula Kaiapuni o Maui ma Pāʻia
Kalanialii Stoleson
Kalanialiʻi Stoleson – Assistant Curriculum Developer, Hale Kuamoʻo