Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani,
Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi

Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani,
College of Hawaiian Language

ʻO ka ʻŌlelo ke Kaʻā o ka Mauli

Language is the fiber that binds us to our cultural identity

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo i ka MH 1997, ʻo ia ke Koleke ʻōlelo Hawaiʻi mua o ka honua nei a puni. Ua kapa ʻia ka inoa no ke aliʻi wahine ʻo Luka Keʻelikōlani Keanolani Kanāhoahoa ma muli o kona kūpaʻa wiwo ʻole ma hope o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi.

Established in 1997, UH Hilo's College of Hawaiian Language, Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani, was named in honor of Ruth Keʻelikōlani Keanolani Kanāhoahoa, the 19th century high chiefess known for her strong advocacy of Hawaiian language and culture.

Ma luna o ke kahua nui ākea he ʻike kuʻuna na nā kūpuna mai, he ʻimi nā kumu, nā haumāna a me nā limahana o Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani i ka hoʻokō ʻia o ka nuʻukia no ka pono o nā poʻe a pau o Hawaiʻi nei.

Building upon the vast repository of traditional knowledge left by our elders before us, Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani faculty, staff and students seek to realize its vision statement for the benefit of all of Hawaiʻi's people.

He Hale Hou: ʻo Haleʻōlelo!

Our New Home: Haleʻōlelo!

Ua komo kūhelu ko Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani i loko o ka hale hou ma ka malama mua o ka makahiki 2014.

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani officially moved into its new home at the start of the Spring semester 2014.

Ua kālele ko ke Kulanui o Hawai‘i ma Hilo hakulau a kūkulu ‘ana i ka hale hou o ke Koleke ‘Ōlelo Hawai‘i ma luna o nā hana e emi ai ka ho‘opohō ‘ana i nā kumuwaiwai kūlohelohe e pono ai ke kaiapuni hana no nā haumāna a me nā limahana o ka hale. E heluhelu no ka ʻimi ʻana i ke kūlana kelakela o ka papahana LEED a ka USGBS (U.S. Green Building Council).

From project initiation, the University of Hawai‘i at Hilo aimed to design and construct Hale‘ōlelo for Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani College of Hawaiian Language to significantly reduce its impact on natural resources, maximize efficiency, and create a high-quality work environment for students and staff. Read about our efforts to attain the highest level of LEED certification.

The new Hawaiian language building, view from lower front
The new Hawaiian language building, view from oblique side

Mokuna Kālai‘ike

Academic Division

Ma ka mokuna kālaiʻike o Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani, he kālele ʻia ke kālaiʻōlelo, ka moʻomeheu kuʻuna, a me ka hoʻonaʻauao ma ke kaiapuni ʻōlelo Hawaiʻi.

The academic division of Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani emphasizes language acquisition, linguistics, traditional culture, and education in a Hawaiian medium environment.

Read more about the Hawaiian Studies Division.

Hale Kuamo‘o - Kikowaena ‘Ōlelo Hawai‘i

Hale Kuamo‘o - Hawaiian Language Center

Ua hoʻokumu ʻia ka Hale Kuamoʻo e ka ʻAhaʻōlelo o ka Mokuʻāina ʻo Hawaiʻi i ka makahiki 1989. Kākoʻo a paipai ka Hale Kuamoʻo i ka hoʻokumu ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia ka ʻōlelo kaiapuni o nā kula, ke aupuni, a me nā ʻoihana like ʻole, i lohe ʻia mai hoʻi ka ʻōlelo Hawaiʻi mai ʻō a ʻō o Hawaiʻi Paeʻāina a ma waho hoʻi kekahi. He māhele ka Hale Kuamoʻo no ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani Hawaiian Language College ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo.

The Hale Kuamoʻo is the Hawaiian Language Center within Ka Haka ʻUla O Keʻelikolani, College of Hawaiian Language of the University of Hawaiʻi at Hilo. Established by the Hawaiʻi State Legislature in 1989, the center supports and encourages the expansion of the Hawaiian language as a medium of communication in education, business, government, and other contexts of social life in the public and private sectors of Hawaiʻi and beyond.

E heluhelu no ka Hale Kuamo‘o.

Read more about the Hale Kuamoʻo .